STRAŻ POŻARNA

POWIATU LUBACZOWSKIEGO

     www.strazacy.info

    .:: strona główna  :  kontakt  :  dodaj do ulubionych  :  startuj z nami ::.     


 

Menu

 
Strona główna
Patron strażaków
Zagrożenia
KPPSP
PCPR
KSRG
Manewry
Mapa
Zawody
Dzień Strażaka
Dystynkcje
Umundurowanie
Odznaczenia
Linki
Aktualizacje
Redakcja, Nota prawna

 

OSP w gminie:

Oleszyce
Cieszanów
Stary Dzików
Wielkie Oczy
Horyniec Zdrój
Narol
Lubaczów
 

 

Manewry 2005

       

14.10.2005r.

 

 

TEMAT ĆWICZEŃ

„ Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru obszarów leśnych”

 

MIEJSCE ĆWICZEŃ

 Powiat lubaczowski – obszary leśne nadleśnictwa Lubaczów (leśnictwo Sikorówka) .

 

CEL ĆWICZEŃ

 sprawdzenie skuteczności alarmowania jednostek OSP włączonych do KSRG, doskonalenie współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z administracją lasów państwowych i innymi służbami podczas działań ratowniczo-gaśniczych,

sprawdzenie procedur ratowniczych zawartych w „Planie ratowniczym powiatu”

i Planie postępowania nadleśnictwa Lubaczów na wypadek powstania pożaru lub innego

miejscowego zagrożenia,

sprawdzenie stanu technicznego sprzętu silnikowego i pożarniczego użytkowanego przez jednostki OSP,

sprawdzenie predyspozycji dowódczych ćwiczących,

doskonalenie umiejętności i podniesienie poziomu wyszkolenia funkcyjnych OSP,

 

PLAN  PRZEBIEGU  ĆWICZEŃ

 9:00 - 9:30 - przyjazd jednostek OSP włączonych do KSRG na miejsce zbiórki – plac przed   komendą,

9:30 - 10:15 - przegląd stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego i środków łączności jednostek OSP,

10:15 - 10:30 - przejazd zastępu JRG Lubaczów i jednostek OSP z KSRG na miejsce ćwiczeń – Leśnictwo Sikorówka w Nadleśnictwie  Lubaczów ,

10:30  -  11:30  - informacja o Nadleśnictwie Lubaczów, szkolenie z zakresu taktyki prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów lasu, przedstawienie założenia do ćwiczeń,

11:30  - 12:30  - realizacja założenia,

12:30  - 12:45 – podsumowanie ćwiczeń,

12:45  -13:20  - zakończenie ćwiczeń i powrót jednostek do swoich siedzib.

 

ZAŁOŻENIE  DO  ĆWICZEŃ

 W dniu 14 października 2005 r. o godz. 1050 pracownik leśny zauważył pożar lasu w leśnictwie Sikorówka w oddziale 142. Korzystając z telefonu komórkowego natychmiast zaalarmował Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP w Lubaczowie o pożarze. Dyżurny PSK po przyjęciu zgłoszenia  dysponuje na miejsce zdarzenia zastęp JRG: GBA 2,5/30 oraz d-cę JRG. Przekazuje informację o pożarze do WSKR w Rzeszowie oraz powiadamia policję. Podczas jazdy do pożaru d-ca JRG poleca dyżurnemu PSK zadysponować jednostki OSP włączone do KSRG. O godz. 1100 zastęp JRG z d-cą JRG są na miejscu pożaru. Zastęp JRG podejmuje działania gaśnicze w obronie sąsiednich pododdziałów. Na miejscu jest również samochód terenowy nadleśnictwa z modułem gaśniczym. Wskutek silnego wiatru następują przerzuty ognia w głąb oddziału. O godz.1120 przybywają zastępy: OSP Basznia Dolna (GCBA 5/32), OSP Krowica Hołodowska (GBA 2,5/16), OSP Cieszanów (GCBA 6/32), OSP Oleszyce (GBM 2/8), OSP Horyniec (GBM 2,5/8), OSP Wielkie Oczy (GCBA 6/32), OSP Narol (GBA 2,5/16) i OSP Cewków (GCBA 5/32)..

      KAR wykorzystuje przybyłe siły i środki do działań gaśniczych oraz do przygotowania zaopatrzenie wodnego w oparciu o sztuczny zbiornik wodny w szkółce leśnej Sikorówka oraz ciek wodny w odległości ok. 600 m od miejsca pożaru przy drodze do Nowej Grobli.

       O godz. 1215 d-ca JRG zgłasza dyżurnemu PSK lokalizację pożaru.

 

ZADANIA  OGÓLNE  DO  REALIZACJI

- organizacja działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru lasu.

-       przygotowanie łączności radiowej na potrzeby akcji ratowniczej.

- organizacja zaopatrzenia wodnego przez działające  zastępy PSP i OSP z KSRG.

- współpraca z administracją lasów państwowych i policją.

 

ZADANIA  SZCZEGÓŁOWE  DLA  ĆWICZĄCYCH

      JRG Lubaczów, jednostki OSP włączone do KSRG:

wspólne z  administracją lasów prowadzenie działań gaśniczych na obszarach leśnych,

organizacja zaopatrzenia wodnego z wykorzystaniem sztucznego zbiornika wodnego i cieku wodnego w odl. ok. 600 m, organizacja punktu przyjęcia sił i środków, zorganizowanie łączności radiowej na potrzeby działań ratowniczych,

  

   Policja:

-    zabezpieczenie ruchu drogowego podczas realizacji założenia,

 

WYKAZ  SIŁ  I  ŚRODKÓW.

Lp.

Podmiot

Sprzęt

Ilość osób

1.

2.

3.

4.

1.

PSP i OSP:

JRG Lubaczów

OSP Basznia Dolna

OSP Krowica Hołodowska

OSP Cieszanów

OSP Horyniec

OSP Oleszyce

OSP Wielkie Oczy

OSP Narol

OSP Cewków

 

GBA 2,5/30

GCBA 5/32

GBA 2,5/16

GCBA 6/32

GBM 2,5/8

GBA 2,5/8

GCBA 6/32

GBA 2,5/16

GCBA 5/30

 

6

6

6

4

6

6

4

6

6

2.

Policja:

Radiowóz

SOp

2

3.

Lasy Państwowe

Samochód terenowy              z modułem gaśniczym

3

 

 

źródło: http://www.kppsplubaczow.internetdsl.pl

 

 

 

 
21.11.2005 PJ
 

 

Manewry

Główna
Manewry 2005
Manewry 2004
 

Manewry 2005

Manewry 2005
Galeria

 

© www.strazacy.info  Wszelkie prawa zastrzeżone.