STRAŻ POŻARNA

POWIATU LUBACZOWSKIEGO

     www.strazacy.info

    .:: strona główna  :  kontakt  :  dodaj do ulubionych  :  startuj z nami ::.     


 

Menu

 
Strona główna
Patron strażaków
Zagrożenia
KPPSP
PCPR
KSRG
Manewry
Mapa
Zawody
Dzień Strażaka
Dystynkcje
Umundurowanie
Odznaczenia
Linki
Aktualizacje
Redakcja, Nota prawna

 

OSP w gminie:

Oleszyce
Cieszanów
Stary Dzików
Wielkie Oczy
Horyniec Zdrój
Narol
Lubaczów
 

 

OSP - gm. Narol

          

Mapa gminy Narol

 

Gmina Narol zajmuje północną część powiatu lubaczowskiego. Od północnego-wschodu graniczy z gminą Lubycza Królewska i Bełżec, od północy z gminą Susiec, które należą do powiatu tomaszowskiego. Zachodnie krańce gminy stykają się z gminą Obsza leżącą w powiecie biłgorajskim. Od południowego-zachodu gmina Narol graniczy z gminą Cieszanów, a od południowego wschodu z gminą Horyniec.

 

   Cały obszar gminy Narol o powierzchni 203 km2 objęty jest różnymi formami ochrony przyrody. Około 45% powierzchni gminy znajduje się w obrębie dwóch parków krajobrazowych: Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Pozostała powierzchnia to Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu. Bezpośrednie sąsiedztwo gminy Narol z Suścem oraz Horyńcem, uznanymi miejscowościami letniskowymi tworzy alternatywę i doskonałą "bazę" wypadową na całe Roztocze.

 

   Gmina Narol została utworzona 1 stycznia 1973 roku w następstwie kolejnej reformy administracyjnej. W jej skład weszły gromady: Narol, Łukawica, Ruda Różaniecka i Płazów. Gmina Narol w chwili powstania stanowiła część powiatu lubaczowskiego w województwie rzeszowskim. Po likwidacji trójstopniowego podziału administracyjnego od 1 stycznia 1975 roku gmina weszła w skład nowo utworzonego województwa przemyskiego. Od 1 stycznia 1999 roku, kiedy przywrócono trójstopniową strukturę administracyjną kraju gmina Narol ponownie weszła w skład powiatu lubaczowskiego i województwa podkarpackiego. Gmina Narol leży w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego i obejmuje niewielkie fragmenty makroregionów Kotlina Sandomierska i Roztocze. Pod względem hydrograficznym obszar gminy mieści się w dorzeczu Tanwi (dopływ Sanu) i Wirowej (dopływ Tanwi), należącym do zlewiska Bałtyku. Położenie matematyczne wyznaczają następujące punkty skrajne :

  • północny - położony na granicy sołectwa Podlesina;

  • południowy - położony na północ od wzgórza 262,8 w lesie Bruszczyn;

  • wschodni - położony na wschód od wsi Chlewiska;

  • zachodni - położony na północny - zachód od wzgórza 230,6 w lesie Trzy Kopce

 

 

 

Dane z UG Narol  www.narol.pl

 
6.05.2006r. PJ
 

 

gm. Narol

Narol
OSP Narol (KSRG)
OSP Ruda Różan.
OSP Lipsko

 

 

© 2006 www.strazacy.info  Wszelkie prawa zastrzeżone.