STRAŻ POŻARNA

POWIATU LUBACZOWSKIEGO

     www.strazacy.info

    .:: strona główna  :  kontakt  :  dodaj do ulubionych  :  startuj z nami ::.     


 

Menu

 
Strona główna
Patron strażaków
Zagrożenia
KPPSP
PCPR
KSRG
Manewry
Mapa
Zawody
Dzień Strażaka
Dystynkcje
Umundurowanie
Odznaczenia
Linki
Aktualizacje
Redakcja, Nota prawna

 

OSP w gminie:

Oleszyce
Cieszanów
Stary Dzików
Wielkie Oczy
Horyniec Zdrój
Narol
Lubaczów
 

 

OSP - gm. Stary Dzików - OSP Stary Dzików - Historia

       

    Straż pożarna na terenie gminy Stary Dzików istnieje od 1925 roku, czego dowodem jest statut pochodzący z tamtych czasów. Ale zachodzą przypuszczenia, że rok 1910 jest datą powstania straży w Starym Dzikowie, lecz  nie ma na to potwierdzenia w dokumentach. Pierwszym dokumentem potwierdzającym istnienie Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzikowie Starym jest Status Założycielski pochodzący właśnie z 1925 roku, statut ten został potwierdzony pieczęcią Urzędu Gminy i podpisem Kierownika Gminy S. Ozimka z adnotacją (Zarząd Gminy potwierdza zorganizowaną Straż Pożarną Ochotniczą w Dzikowie Starym 28.12.1925 r., Kierownik Gminy S. Ozimek).

Statut ten zarejestrowany został w Urzędzie Wojewódzkim we Lwowie. Naczelnym zadaniem Towarzystwa było niesienie zorganizowanej pomocy, ratowanie życia i mienia nie tylko przy pożarze, ale i w razie innych klęsk żywiołowych mogących się wydarzyć w Dzikowie Starym i okolicy.

      Organem stanowiącym Straży było Walne Zgromadzenie. Działalnością Towarzystwa kierowała Rada Naczelna. W skład tej rady wchodzili: prezes, naczelnik korpusu jego zastępca oraz kilku członków. Korpus straży dzielił się na cztery oddziały. Poszczególnymi Oddziałami dowodzili komendanci (komendant nad sikawką; dachowców; dostarczania wody; bezpieczeństwa), którzy te czynności przyjęli dobrowolnie na posiedzeniu Rady Naczelnej.

    Kolejnym dowodem rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzikowie Starym było jej zarejestrowanie dnia 1.10.1935 roku we Lwowie oraz potwierdzone pieczęcią postawioną na dokumencie statutowym przez organ rejestrujący. Straż nie figurowała już jako towarzystwo, lecz stowarzyszenie działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 marca 1934 roku o ochronie przed pożarami i innymi klęskami.

Straż pożarna przechodziła okresy pomyślne i trudne. Był czas kiedy było w niej kilkudziesięciu członków, był nawet taki okres, że w szeregach straży było miejsce dla dziewcząt, ale udokumentowanie powyższego faktu jest trudne z powodu braku wiarygodnych informacji oraz dokumentów.

W dniu 15 października 1935 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Straży, które protokołowane było przez druha Bazylego Naszczuka.

Na posiedzeniu podjęto następujące zagadnienia:

  1. Przeprowadzić rewizję ogniową w Dzikowie Starym i przysiółku Lebiedzie.

  2. Urządzić tydzień Obrony Przeciwpożarowej.

Punkt trzeci przewiduje że:

  • Posiedzenia Zarządu odbywać będą się raz w miesiącu,

  • Ćwiczenia prowadzić raz w tygodniu,

  • Zaprenumerować należy „Gazetę Strażacką”,

  • Ubezpieczyć należy czynnych członków OSP w liczbie 19,

  • Wysłać 9 złotych składki do Kasy Strażackiej,

  • Postanowiono zakupić latarnię naftową, bo w nocy w remizie bez oświetlenia trudno znaleźć sprzęt (latarnia zawsze ma być napełniona naftą i zdolna do użytku).

  • dokonać zakupu trąbki sygnalizacyjnej /AS/, powołać trębacza i ustalić sygnały alarmowe,

   Duża część dokumentów nie dotrwała do czasów obecnych, co uniemożliwia dokładne i precyzyjne odtworzenie faktów dotyczących działalności OSP w Starym Dzikowie.

    Opierając się na opowiadaniach, z których wynika że prezesem w latach powojennych był druh Ozimek Kazimierz, zaś komendantem Nieckarz Władysław. Odpowiedzialnym za przewóz dowóz do miejsca akcji sprzętu ppoż. był druh Ozimek Rudolf. Na podstawie zebranych informacji wynika że około końca lat 50 jednostka w Dzikowie otrzymała pierwszy samochód pożarniczy, a był nim „dodż amerykański” prowadzona przez pierwszego kierowcę którym był druh Łudzko Jan.

   

 

Początek lat 70 XXw  to zmiana samochodu a także osoby za niego odpowiedzialnej, nowe auto to „żuk  A15” a nowy kierowca to druh Józefowicz Jerzy, który tą funkcję będzie sprawował aż do roku 2000, w którym to zacznie się nowy okres w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Starego Dzikowa. Samochód ten pozostaje w służbie do chwili obecnej.

 

 

Ważnym elementem działalności OSP to praca z młodzieżą szkolną i harcerstwem, na zawodach powiatu Lubaczowskiego w 1968 roku drużyny młodzieżowe zajmują pierwsze miejsce i reprezentują powiat na zawodach wojewódzkich w Rzeszowie.

Rok 2000 jest pierwszym od wielu lat, kiedy to wzrasta zainteresowanie działalnością przeciw – pożarową w Starym Dzikowie, jej funkcjonowaniem, a co ważniejsze przydatnością. Ważne jest, że grupa osób podjęła próbę odtworzenia jednostki. Druh Józefowicz Jerzy ustępuje z zajmowanego stanowiska kierowcy tutejszej jednostki, a jego miejsce zajmuje druh Nieckarz Mieczysław. Rok 2001 był rokiem wzmożonego wysiłku strażaków z Dzikowa, powodów było kilka. Pierwszy to nadanie sztandaru jednostce, drugi to zawody gminne i powiatowe zaś trzeci powód to dzień szczególny a mianowicie dzień, w którym odbył się pogrzeb księdza proboszcza Dzikowskiej parafii Józefa Głaza. Zawody powiatowe rozegrane w Horyńcu Zdroju w dniu 26.08.2001 r. nie przyniosły sukcesu, ale za sukces uznać należy zajęte VI miejsca w pierwszym występie po tak długiej nieobecności drużyny.

Dnia 21 sierpnia 2001 roku strażacy z Dzikowa wstrzymali na chwilę oddech, aby ich serca mogły bić mocniej podczas uroczystości nadania sztandaru jednostce.

 

 

Lato roku 2002 to nowe doświadczenie nie tylko dla samych strażaków lecz także dla nowej sekcji „C” powstałej z dziewcząt ze Starego Dzikowa.

W 2003 roku do jednostki trafił z Rafinerii Jedlicze samochód strażacki GCBA6/32 TATRA138 CAS32, który jest obecnie jednym z najważniejszych „członków” tejże jednostki.

 

 

Obecnie jednostka jest wyposażona w podstawowy sprzęt gaśniczy. Posiada dwa samochody GLM8 i GCBA6/32 (S2), motopompy gaśnicze, agregat prądotwórczy z najaśnicami i przenośnym masztem oświetleniowym. Druhowie posiadają podstawowe szkolenie szeregowych, czterech druhów łącznościowców, pięciu dowódców i operatorów sprzętu oraz jednego ratownika medycznego.

 

 

 

oprac: Marian Nieckarz

 
10.01.2006 PJ
 

 

gm. Stary Dzików

Główna
Zarząd gminny
OSP Cewków (KSRG)
OSP Stary Dzików
OSP Nowy Dzików
OSP Ułazów
OSP Moszczanica
 

OSP Stary Dzików

Główna
Historia
Sztandar
Zarząd
Członkowie
Grupa C
Sprzęt
Remiza
Logo

 

© 2006 www.strazacy.info  Wszelkie prawa zastrzeżone.